• Previous
  • Next
  • Psychická újma

    Psychická újma

    Nejste v tom sami

    read more

Vždy je nutné osobní setkání. Podle tíže vašeho problému se dá říci, jestli je rozumné se pouštět do soudního sporu nebo mimosoudního vyrovnání. Zaměstnáváme znalce z různých oborů. V případě, že získáte odškodnění, bereme si 15% z vymožené částky, což se vám ale jistě vyplatí. V případě, že se jedná pouze o konzultaci, odměnase vypočítává dle času potřebného k prostudování dokumentace ( cca 10 000,-Kč). Ale tato situace nastává zřídka a většinou do soudního sporu nebo mimosoudního vyrovnání jdeme. Prakticky vždy s úspěchem. V případě neúspěchu nepatíte nic. 

Psychická újma © 2019