• Previous
 • Next
 • Psychická újma

  Psychická újma

  Nejste v tom sami

  read more

Během minuty se každému člověku může změnit celý život, pokud se musí vyrovnat s lehčím nebo vážnějším zraněním s trvalými následky, se ztrátou milované osoby nebo se vznikem vážných zdravotních problémů kvůli pochybení lékaře atd.

V těchto a dalších případech, kdy dojde k psychické újmě, může poškozený žádat o odškodnění, což je velice opomíjená a těžce získatelná náhrada škody za psychickou újmu, která vznikla na základě neoprávněného zásahu do zdraví člověka a narušení jeho psychického zdraví.

Jako právo na ochranu osobnosti je ochrana psychického zdraví nedílnou součástí základních lidských práv. Ochrana osobnosti je zakotvena v ústavním pořádku České republiky v Listinězákladních práv a svobod a dále je rozvedeno v části občanského zákoníku, věnované ochraně osobnosti fyzických osob. 

Psychická újma v občanském zákoníku

V občanském zákoníku je psychická újma definována jako narušení osobního statku (např. zdraví, čest, důstojnost, cit), kterou sice nelze nikdy objektivně nahradit, ale aspoň nějakým způsobem odčinit. 

Dle ustanovení §11 občanského zákoníku má každý právo „na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“

V první řadě se pachatel citově zraněnému člověku omluví. Pokud však omluva nezajistí skutečně a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy, řeší se to finanční zadostiučiněním, které spravedlivě určí soud.

Prokazování psychické újmy

Psychická újma je považována za nemajetkovou újmu, která se velice těžce prokazuje, neboť se neposuzuje a ani nemůže posuzovat podle žádných tabulek ani přesných kritérií. Každý člověk je totiž jiný a u každého se psychická újma projevuje jiným způsobem a jinou intenzitou. Navíc jsou u každého individuální také okolnosti, na základě nichž újma vznikla.

Jak už bylo výše zmíněno, psychická újma je těžko prokazatelná, neboť její následky nejsou okem viditelné jako např. v případě náhrady za bolestné nebo za trvalé následky. K prokazování je tedy nutná detailní specifikace, konkrétně:

 • popsání příčinné souvislosti s daným zraněním, či se ztrátou blízké osoby
 • následné obhájení a prokazování vzniklých skutečností

Dále je třeba vědět, že prokazování psychické újmy se neobejde bez odborné pomoci. Je totiž nutný odborný znalecký posudek od psychologa nebo psychiatra a dalších ošetřujících lékařů. Dále se dokládá také výpověď poškozeného. 

Jaké události mohou být posouzeny jako psychická újma

Psychická újma na zdraví může vzniknout v následujících situacích:

 • poškození zdraví v nemocnici
 • v případě zavinění smrti
 • při dopravní nehodě
 • při pracovním úrazu
 • v dalších specifických situacích
 

Odškodnění za psychickou újmu lze nárokovat přímo od zdravotnických zařízení, kdy nemocnice nebo lékař učinil chybu při lékařském vyšetření, sdělil pacientovi mylnou informaci, která u pacienta zapříčinila vznik stresu, strachu o své zdraví nebo zdraví blízkých nebo se nevydařila operace a způsobila nevratné změny na zdravotním stavu atd. 

Mezi ukázkové případy při vzniku psychické újmy v nemocnici patří např. chybně stanovená diagnóza nebo zaměněný výsledek vyšetření, díky čemuž může pacient prožívat deprese, muka, noční můry, nespavost.

Psychická újma © 2020