• Previous
 • Next
 • Psychická újma

  Psychická újma

  Nejste v tom sami

  read more

Dokud je člověk zdravý, případně jednou za čas dostane rýmu, je všechno v pohodě. Když ale onemocní, začne se potýkat nejen se samotnou nemocí, ale často i se zdravotníky, kteří ne vždy vyhoví. Na co máme my jako pacienti či příbuzní nemocných právo? Server psychicka-ujma.cz přináší odpovědi na nejčastější otázky.

 
 1. Zemřel mi manžel a v nemocnici mi bylo naznačeno, že nebyl svým praktickým lékařem správně vyšetřen a léčen. Chtěla bych znát pravdu. Kam se obráti pro přezkoumání celé záležitosti? Na vedoucího zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovatele, kde byla vaše manželka léčena, a dále na okresní sdružení České lékařské komory. Můžete se obrátit i na zdravotní pojišťovnu, kde byla manželka pojištěncem.
 2. Mám právo na získání zdravotní dokumentaci zemřelého rodiče? Jak o ni mám požádat? Ano, toto právo na informace o zdravotním stavu, příčinách úmrtí a výsledku pitvy rodičůmáte. Stejně tak máte právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Jejich pořízení zajišťuje zdravotnické zařízení, a to ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, nejlépe písemné.
 3. Jak často lze měnit zdravotní pojišťovnu? Zdravotní pojišťovnu lze měnit jednou za rok.
 4. Chtěla bych si stěžovat na lékaře, jak mám postupovat? Písemnou stížnost adresujte nadřízenému ošetřujícího lékaře, resp. vedoucímu zdravotnického zařízení. Můžete se obrátit s písemnou stížností na okresní sdružení České lékařské (stomatologické) komory. Pokud neuspějete, pak požádejte o přešetření zdravotní pojišťovnu.
 5. Rozhodla jsem se změnit praktického lékaře, má dosavadní lékařka mi ale nechce vydat zdravotní dokumentaci. Má na to právo? V ČR je právně zajištěna svobodná volba lékaře, to znamená, že dosavadní lékařka musí předat zdravotní dokumentaci svému nástupci.
 6. Mohu nahlédnout do své zdravotní karty a udělat si kopie? Lékař mi řekl, že mi z ní může udělat jen výpis. Ano, můžete. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě, nahlížet do této dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie.
 7. Léčím se na onkologii, docházím tam každý měsíc. Před půl rokem mi ošetřující lékař řekl, že mě pošle na sérii vyšetření. Od další návštěvy mi ale říká, že už není potřeba a nechce to víc rozebírat. Mám mu věřit? Požádejte o konzultaci v komplexním onkologickém centru. Jejich seznam najdete na www.linkos.cz.
 8. Jak často mohu měnit praktického lékaře a zubaře? Lékaře můžete měnit jednou za tři měsíce.
 9. Bydlím kousek od Brna a odborné lékaře bych měl mít v Brně. Chtěl bych ale na vyšetření do Prahy, je to možné? Ano, vyžádejte si lékařskou zprávu a požádejte o vyšetření zvolené pražské pracoviště. Pokud však nejde o akutní stav, nemusí (ale může) vás pražské pracoviště přijmout k ošetření nebo vyšetření. Obvykle záleží na jeho kapacitě.
 10. Jak mohu požádat lékaře o tzv. druhý názor? Stačí se objednat do jiné nemocnice na vyšetření, nevyhodí mě? Problematiku tzv. druhého názoru měla řešit novela zákona, kterou vláda zatím neprojednala. Záleží na tom, jak se s »druhým« lékařem domluvíte.
 11. Manžel podstoupil plánovanou operaci žlučníku. Podle operatéra dopadla dobře, za tři dny se ale objevily komplikace a po týdnu zemřel. Zůstala jsem sama s malými dětmi. Mám právo na odškodné? Pokud by byla prokázána odpovědnost zdravotnického zařízení, náleží vám i každému z dětí jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč. Máte nárok i na peněžitý důchod, kterým se hradí náklady na výživu, kterou vám a dětem zemřelý manžel poskytoval, a na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem.
 12. Lékař mi v ordinaci nabízel ke koupi potravinový doplněk. Může je v ordinaci prodávat? Léky smí prodávat pouze lékárník. Lékař může vydat jen takový léčivý přípravek, který bezprostředně souvisí s výkonem v ordinaci. Prodej potravních doplňků je obchodní činnost, na niž musí mít lékař živnostenský list. Vzhledem k neprokázané účinnosti potravních doplňků by měl lékař zvážit, zda jeho počínání není v rozporu s etickým kodexem České lékařské komory.
 13. Často musím pobývat v nemocnici a vadí mi, že sestry před vstupem na pokoj neklepou. Existuje norma, která by říkala, jak se mají chovat? Ano, jsou to Práva pacientů, která vycházejí z Úmluvy o ochraně lidských práv. Podle našeho názoru by sestřička měla při vstupu na pokoj klepat.
 14. Proč lékaři rozebírají zdravotní stav při velké vizitě před ostatními pacienty. Chovají se správně? Podle zákona o ochraně osobních údajů nikoli. Můžete proti tomu protestovat.
 15. Při operaci před 10 lety mi v nemocnici zavinili komplikace po operaci, primář se mi dokonce omluvil. Mohu požadovat náhradu škody? Je rozhodující, kdy se poškozený dověděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, neboť promlčecí doba uplyne za dva roky od tohoto okamžiku.
 16. Mohu se objednat k odbornému lékaři i bez doporučení svého praktického doktora? Odborného lékaře můžete navštívit i bez doporučení praktického lékaře. Mnohdy je lepší, když vám lékař napíše doporučení, kde bude popsán vývoj nemoci, dosavadní vyšetření i léčba.
 17. Hradí zdravotní pojišťovny i návštěvu psychologa, např. když si člověk neumí pomoc se stresem, nemůže spát. Návštěvy psychologa se v těchto případech ze zdravotního pojištění nehradí.
 18. Kdo všechno má v nemocnici přístup k mé zdravotnické dokumentaci? Lékaři a sestry zdravotnického zařízení, kde se léčíte.
 19. Musí být během vyšetření v ordinaci i zdravotní sestra? Je mi to nepříjemné. Tento požadavek zákon neupravuje. Jsou situace, kdy je přítomnost sestry nezbytná. Pokud vám její přítomnost vadí, požádejte o řešení této situace lékaře.
 20. Jak si mohu zkontrolovat, co lékař účtuje mé zdravotní pojišťovně? Máte právo si jednou ročně vyžádat od zdravotní pojišťovny údaje o uhrazené zdravotní péči za posledních 12 měsíců. Na písemnou žádost adresovanou pobočce zdravotní pojišťovny podle místa trvalého pobytu vám bude účet zaslán dopisem do vlastních rukou.
 21. Na pohotovosti mi doktorka řekla, že patřím do jiné spádové oblasti. Sice mě ošetřila, ale byla nepříjemná. Jak se dozvím, kam spádově patřím? Lékařskou pohotovostní službu můžete navštívit v místě, kde právě pobýváte, kde potíže vznikly. Lékař vás musí v akutním případě ošetřit bez ohledu na to, kde máte praktického lékaře.
 22. Mohu v nemocnici požádat o přeložení na jiný pokoj, pokud ležím na pokoji s problémovým člověkem, např. narkomanem? Na problém můžete upozornit, ale zákonný nárok na přemístění na jiný pokoj není.
 23. Měla jsem maminku v nemocnici a nemohla za ní každý den dojíždět z Prahy do Ostravy, lékaři mi nechtěli o jejím stavu nic telefonicky říct. Proč? Podle zákona musí nemocný s poskytováním informací o svém stavu dát písemný souhlas, kde jsou jmenovitě uvedeny osoby, kterým mohou být informace podány. Po telefonu lze těžko ověřit totožnost volaného, lékaři postupovali správně.
 24. Může mít pacient v nemocnici vlastní pyžamo? Ano, může, pokud tomu nebrání speciální režim oddělení (infekční, ARO).
 25. Vážně nemocný manžel leží v malé nemocnici. Chtěla bych ho nechat převézt do nemocnice, kde se na jeho onemocnění specializují. Lékaři v nemocnici, kde leží, mi ale tvrdí, že to není třeba. Co mám dělat? Nutný je souhlas vašeho manžela s převozem do jiné nemocnice a souhlas zdravotnického zařízení, že převezme vašeho manžela do péče. Manžela ne-mohou nutit, aby zůstal v nemocnici (může podepsat tzv. revers) a může vyhledat zařízení, kde chce být léčen.
 26. Mám problémy se zády. Lékař mě poslal na ortopedii, že mi tam doporučí rehabilitace. Ortoped mi od té doby jen zve na kontroly a říká: budeme vás sledovat. Jak se na rehabilitace mohu dostat, když mi je nepředepíše. Vyžádejte si ortopedický nález, pokud jej nedostanete (máte na něj právo), vyhledejte jiného ortopeda. Na fyzioterapii se můžete pak obrátit sám. Jsou i specializovaní lékaři – rehabilitační, kteří mohou léčebné procedury »předepsat«.
 27. V zaměstnání jsem měl autonehodu a rok jsem byl v neschopnosti. Mám nárok na bolestné? Ano. Náhrada za bolest se poskytuje jednorázově a určení výše náhrady stanoví vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Posouzení provede váš lékař, jakmile je zdravotní stav ustálený. Nad stanovený limit může náhradu zvýšit pouze soud.
 28. Čtyřletého syna čeká operace, mám nárok být s dítětem během hospitalizace v nemocnici na pokoji? Ze zákona nevyplývá nárok na hospitalizaci matky s dítětem v nemocnici. Je-li dítě mladší šesti let, může lékař rozhodnout o tom, že zároveň s dítětem hospitalizuje také jeho rodiče. Hospitalizace rodiče je pak hrazena z prostředků zdravotního pojištění.
 29. Chci žalovat nemocnici. Zdravotní dokumentaci zemřelého člena rodiny mi odmítají vydat. Jaké důkazy musím soudu předložit? Pokud jste k zemřelému tzv. osoba blízká, máte právo nahlédnout do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy a kopie. Zajistí je zdravotnické zařízení do 30 dnů. Je na soudu, zda rozhodne o dostatečnosti důkazů ze zdravotnické dokumentace.
 30. Sestra na neschopence uvedla nesprávné údaje, nedostal jsem vyplacenou nemocenskou, a dostal se tak do tíživé situace. Kdo je za to zodpovědný? Musel jsem si vzít půjčku, nájem za mě nikdo nezaplatí. Pokud můžete prokázat, že vás nesprávné údaje poškodily, můžete podat žalobu u soudu a vyžadovat v občansko-právním sporu náhradu škody. Doporučuji však vše řešit dohodou se zdravotnickým zařízením.

 

Psychická újma © 2020